Dostępne Formy Płatności Przyjmujemy płatności natychmiastowe z największych polskich banków, a także z innych banków, placówek pocztowych i w puktach płatności sklepów Żabka
 • Żeby dodać wzór, wymagana jest rejestracja konta - rejestracja jest darmowa i przeprowadzona przez konto na Facebooku nie wymaga wypelniania żadnych formularzy i trwa mniej niż minutę.
 • Możesz dodać dowolny wzór, jako wzór prywatny. Nikt, poza Tobą i obsługą serwisu go nie zobaczy, możesz zamówić wydruk ze swoim prywanym wzorem, możesz też w dowolnym momencie trwale usunąć go z naszego serwisu.
 • Dodając wzór publiczny, upewnij się, że nie naruszasz praw autorskich osób trzecich.
  • Wzór publiczny jest dostępny dla każdego, kto zna link kierujący do podstrony.
  • Możesz polecać wzory, ale SPAM (niechciana, niezamówiona korespondencja) nie będzie akceptowany.
  • Wzór publiczny może zostać wyróżniony przez obsługę serwisu i umieszczony na naszej stronie głównej.
  • Każda sprzedaż koszulki z Twoim wzorem wygeneruje prowizję w wysokości 5% od wartości koszulki. Jeśli dodatkowo osoba kupująca taką koszulkę została polecona przez Ciebie, system doliczy kolejne 5%.
  • Jeśli kwota zarobionych prowizji przekroczy 100 zł, możemy wypłacić zarobione środki na podane przez Ciebie konto bankowe, możesz też wykorzystać zarobione pieniądze na zakup koszulek w serwisie.
 • W dowolnej chwili możesz zakupić wybraną koszulkę. Rejestracja konta nie jest wymagana.
 • W celu zamówienia koszulki, wejdź na podstronę produktu, wybierz typ koszulki (np. koszulka męska), rozmiar i kolor.
 • Podane ceny, to ceny BRUTTO, zawierają podatek VAT w wysokości 23%
 • Operatorem płatności jest Dotpay S.A., zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty przez operatora płatności, w przypadku przelewów typu mTransfer, jest to kilka minut, ale w przypadku np. przekazów pocztowych, może to potrwać do 7 dni.
 • Czas realizacji zamówienia, do 7 dni roboczych - zwykle koszulki zamówione przed południem drukujemy i wysyłamy tego samego.
  • Do czasu realizacji należy doliczyć czas wysyłki, jeśli zamówiłeś wysyłkę kurierem, takie przesyłki zwykle są dostarczane kolejnego dnia.
  • W przypadku wysyłki Pocztą Polską może to być nawet 3-7 dni.
  • Nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską, ani firmy kurierskie.
 • Prosimy o rozsądny zakup - koszulki oferowane w naszym serwisie nie są gotowym towarem, to usługa wykonywana na konkretne zamówienie.

Operatorem serwisu jest firma KOSZULKING z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Przędzalnicza 12A, gdzie można osobiście odebrać wykonane przez nas koszulki.

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

10.3.1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1. pisemnie na adres: Koszulking Paweł Sablik, ul.Przędzalnicza 12a, 43-310 Bielsko-Biała.

10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@koszulking.pl

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

10.5. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
1) Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

10.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

10.7. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

10.8. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

10.9. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) iFirma S.A., ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław
2) DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274 Warszawa
3) Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
4) Furgonetka sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa
5) DotPay sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
6) TECMEDIA, ul.Bratków 8, 43-340 Kozy, administrator domeny i serwera


Zarejestruj się